Estufa B.V.
Ambachtsweg 3
8131 TW WIJHE

T 0570 521 030
info @ estufa.nl
www.estufa.nl

Doelstelling fruitteeltbedrijf Landrust CO2 neutraal te stoken

Het fruitteeltbedrijf Landrust heeft in oktober 2010 een Hargassner houtchips gestookte CV-installatie in bedrijf genomen voor bio-energie opwekking op het bedrijf.
De vrijgekomen energie door houtverbranding wordt onder andere gebruikt voor het verwarmen van het fruitteeltbedrijf (bedrijfshal met sorteerlijn en kantine) en daarnaast wordt de kalverhouderij verwarmd.
Bij de kalverhouderij wordt de biowarmte gebruikt voor het verwarmen van ca. 3000 liter kalvermelk per dag ten behoeve van ca. 400 vleeskalveren.

Het bedrijf Landrust heeft als doel om CO2 neutraal te stoken en toe te werken naar meer gesloten bedrijfskringlopen. Tevens is de automatische houtstook installatie van Hargassner financieel aantrekkelijk voor het bedrijf. Jaarlijks bespaart fruitteeltbedrijf Landrust ongeveer 9000 m3 aardgas en 12000 liter dieselolie.

Het ketelhuis met daarin opgesteld de Hargassner HSV 100 WTH 110 RA 300 staat centraal naast de kalververstal en het bedrijfspand.
De Hargasner biomassaverbrandingsinstallatie heeft een modulerend ketelvermogen en is voorzien van een automatische bunker uitvoersysteem. Het bunkeruitvoersysteem zorgt voor transport van de brandstof bestaande uit biomassa, houtsnippers en chips vanuit de bunker/silo naar de houtverbrandingsketel.

Hargassner houtstook installatie WTH 100S WTH 110 RA 300 in de fruitteelt & kalvermesterij

Hargassner houtstook installatie WTH 100S WTH 110 RA 300 in de fruitteelt & kalvermesterij

Het uitvoersysteem bestaat uit een roerwerk, type RA 300 voorzien van vier (4st.) armen/meenemers en een toevoervijzel. De houtsnippers, ca. 350 m3 op jaarbasis, worden komen uit eigen boomgaard (rooihout). Daarnaast betrekt fruitteeltbedrijf Landrust zijn snippers uit de Kromme Rijnstreek waardoor de transportkosten tot een minimum worden beperkt.

Leave a Reply