Estufa B.V.
Ambachtsweg 3
8131 TW WIJHE

T 0570 521 030
info @ estufa.nl
www.estufa.nl

Praktijkdag Bio-energie 2015

Praktijkdag bio-energie 2015: duurzaam doorpakken, biomassa loont!
Op donderdag 18 juni a.s. vindt de praktijk dag bio-energie 2015 plaats van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De praktijk dag wordt dit jaar gehouden in de Apenheul te Apeldoorn. De praktijk dag begint met excursies naar bedrijven in de omgeving van Apeldoorn, ook is het mogelijk om tijdens de excursie de nieuwe biomassacentrale van Ennatuurlijk in combinatie met de RWZI te bezoeken.

Ennatuurlijk zoekt constant naar duurzame energieoplossingen en maakt energie lokaal. Op het terrein van de RWZI is er sprake van een prachtige ketensamenwerking, mede dankzij de medewerking van de RWZI. De RWZI levert, na vergisting van rioolslib, biogas aan dat in de biogasmotoren elektriciteit oplevert voor 6200 huishoudens in Apeldoorn. De restwarmte die vrijkomt bij het opwekken van deze energie gebruikt Ennatuurlijk voor stadswarmte voor ca. 2000 woningen in de wijk Apeldoorn Zuidbroek.

Daarnaast heeft Ennatuurlijk een tweede duurzame warmteopwekker voor de wijk Zuidbroek namelijk twee houtchipsketels / biomassaketels. De biomassaverbranding installatie wordt gevoed met houtsnippers van snoeihout uit de omliggende bossen. De biomassaketels produceren stadswarmte en verduurzamen bovendien de keten. De biomassacentrale staat in een ketelhuis op het terrein van de RWZI.

Aanmelden:
Het volledige programma vindt u op de website van Praktijkdag Bio-Energie 2015
Hier kunt u zich ook aanmelden.

Biomassacentrale Apeldoorn Zuidbroek

Biomassacentrale Apeldoorn Zuidbroek

Biomassaverbranding installatie Estufa

Biomassaverbranding installatie Estufa

Houtsnippers - snoeihout biomassaketel

Houtsnippers – snoeihout biomassaketel

Leave a Reply